goedheid etymology

Dutch word goedheid comes from Dutch -heid, Dutch goed

Detailed word origin of goedheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
goed Dutch (nld) Well All right, fine. Correct, right (factually or morally). Good (archaic) an estate, a manor. (usually plural) goods.
goedheid Dutch (nld) Goodness.

Words with the same origin as goedheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid
Descendants of goed
Bevrijdingsdag Koninginnedag dag dag-en-nachtevening dagboek dagdagelijks dagdeel dagen daglicht dagreis dagschotel dagverblijf doeg feestdag geboortedag gedaagde huwelijksdag kerstdag kinderdagverblijf mandag rijksdag sterfdag sterrendag verjaardag zonnedag