grondig etymology

Dutch word grondig comes from Dutch -ig, Dutch grond (Floor (op de grond --- on the floor/ground). Ground.)

Detailed word origin of grondig

Dictionary entryLanguageDefinition
-ig Dutch (nld) -ed, having (when attached to a noun preceded by an adjective that describes the noun). -y; forms adjectives from nouns.
grond Dutch (nld) Floor (op de grond --- on the floor/ground). Ground.
grondig Dutch (nld) Thorough.

Words with the same origin as grondig

Descendants of -ig
aardig afkomstig beschuldigen duizelig eeuwig eeuwigheid gelukkig grappig jarig koppig moedig onschuldig prachtig prettig regelmatig rustig schattig schuldig smerig verstandig voorzichtig wanhopig zielig één