haatbaard etymology

Dutch word haatbaard comes from Dutch haat (Hatred.), Dutch baard (Beard.)

Detailed word origin of haatbaard

Dictionary entryLanguageDefinition
haat Dutch (nld) Hatred.
baard Dutch (nld) Beard.
haatbaard Dutch (nld) (slang, pejorative, offensive) radical muslim.

Words with the same origin as haatbaard

Descendants of haat
hatelijk hatelijkheid