heerlijk etymology

Dutch word heerlijk comes from Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.), Dutch heer ((archaic) army Gentleman. Lord; master.)

Detailed word origin of heerlijk

Dictionary entryLanguageDefinition
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
heer Dutch (nld) (archaic) army Gentleman. Lord; master.
heerlijk Dutch (nld) Delicious. Glorious, magnificent. Lordly, suzerain. Wonderful (when referring to a sensation), great.

Words with the same origin as heerlijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk
Descendants of heer
baanderij banjeren herenboer