heerschappij etymology

Dutch word heerschappij comes from Dutch -schap (-ship.), Dutch heer ((archaic) army Gentleman. Lord; master.)

Detailed word origin of heerschappij

Dictionary entryLanguageDefinition
-schap Dutch (nld) -ship.
heer Dutch (nld) (archaic) army Gentleman. Lord; master.
heerschappij Dutch (nld) Lordship, dominion.

Words with the same origin as heerschappij

Descendants of -schap
agentschap ballingschap beterschap blijdschap broederschap eigenschap genootschap gereedschap gevangenschap kampioenschap leiderschap lidmaatschap maatschappelijk maatschappij moederschap nalatenschap ouderschap vaderschap vakmanschap vennootschap weddenschap wetenschap zwangerschap zwangerschapsverlof
Descendants of heer
baanderij banjeren herenboer