hongersnood etymology

Dutch word hongersnood comes from Dutch nood (Emergency, distress (often used in compounds). Need.), Dutch honger (Hunger.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of hongersnood

Dictionary entryLanguageDefinition
nood Dutch (nld) Emergency, distress (often used in compounds). Need.
honger Dutch (nld) Hunger.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
hongersnood Dutch (nld) Famine.

Words with the same origin as hongersnood

Descendants of nood
benodigen nodeloos
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring