hooggerechtshof etymology

Dutch word hooggerechtshof comes from Dutch gerechtshof (Court of law, court of justice.), Dutch hoog (High.)

Detailed word origin of hooggerechtshof

Dictionary entryLanguageDefinition
gerechtshof Dutch (nld) Court of law, court of justice.
hoog Dutch (nld) High.
hooggerechtshof Dutch (nld) Supreme court.

Words with the same origin as hooggerechtshof

Descendants of hoog
Hoogduits hogedrukpan hogeschool ophogen verhogen