hoogmis etymology

Dutch word hoogmis comes from Dutch hoog (High.), Dutch mis (Mass (church service) Missed, not a hit. Wrong.)

Detailed word origin of hoogmis

Dictionary entryLanguageDefinition
hoog Dutch (nld) High.
mis Dutch (nld) Mass (church service) Missed, not a hit. Wrong.
hoogmis Dutch (nld) (Roman Catholicism) high mass.

Words with the same origin as hoogmis

Descendants of hoog
Hoogduits hogedrukpan hogeschool ophogen verhogen
Descendants of mis
kerst kerstavond kerstbal kerstboom kerstfeest kerstman kerstster