huiszoekingsbevel etymology

Dutch word huiszoekingsbevel comes from Dutch bevel (Order, command.), Dutch huiszoeking, Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of huiszoekingsbevel

Dictionary entryLanguageDefinition
bevel Dutch (nld) Order, command.
huiszoeking Dutch (nld) A house-search, thorough search of a home or other privately owned real estate as part of an official (notably judicial) investigation.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
huiszoekingsbevel Dutch (nld) A search warrant, court order authorizing the authorities to search a home as part of a criminal investigation.

Words with the same origin as huiszoekingsbevel

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring