identiteitsbewijs etymology

Dutch word identiteitsbewijs comes from Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch bewijs (Proof.), Dutch identiteit (Identity.)

Detailed word origin of identiteitsbewijs

Dictionary entryLanguageDefinition
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
bewijs Dutch (nld) Proof.
identiteit Dutch (nld) Identity.
identiteitsbewijs Dutch (nld) (generally) proof of identity, identification document. (more specifically) passport or ID card.

Words with the same origin as identiteitsbewijs

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring