jaarverslag etymology

Dutch word jaarverslag comes from Dutch jaar (Year.), Dutch verslag (Report.)

Detailed word origin of jaarverslag

Dictionary entryLanguageDefinition
jaar Dutch (nld) Year.
verslag Dutch (nld) Report.
jaarverslag Dutch (nld) Annual report.

Words with the same origin as jaarverslag

Descendants of jaar
Jarige Jet Jarige Job jarig verjaren verjaring