kampioenschap etymology

Dutch word kampioenschap comes from Dutch -schap (-ship.), Dutch kampioen (Champion.)

Detailed word origin of kampioenschap

Dictionary entryLanguageDefinition
-schap Dutch (nld) -ship.
kampioen Dutch (nld) Champion.
kampioenschap Dutch (nld) Championship.

Words with the same origin as kampioenschap

Descendants of -schap
agentschap ballingschap beterschap blijdschap broederschap eigenschap genootschap gereedschap gevangenschap heerschappij leiderschap lidmaatschap maatschappelijk maatschappij moederschap nalatenschap ouderschap vaderschap vakmanschap vennootschap weddenschap wetenschap zwangerschap zwangerschapsverlof