krijger etymology

Dutch word krijger comes from Dutch -er, Dutch krijg ((archaic) war.)

Detailed word origin of krijger

Dictionary entryLanguageDefinition
-er Dutch (nld) Forms the comparative form of adjectives. Formings adjectives denoting something originating from a place.. Forms nouns denoting male inhabitants or residents of a place. Forms agent nouns from verbs.. Forms nouns for a person associated with something.
krijg Dutch (nld) (archaic) war.
krijger Dutch (nld) Warrior.

Words with the same origin as krijger

Descendants of -er
aanklager bedrieger bestuurder bewaker broeder dader eerder leider meter oplichter pooier schrijver speler tegenstander trekker verkoper verrader vervanger voorzitter vrijwilliger werknemer wetenschapper zender zwerver