kurk etymology

Dutch word kurk comes from Latin crescendum, Proto-Balto-Slavic *krei-, Proto-Baltic *krei-, English adrenal cortex, and later Spanish corcho (Cork (bark of the cork oak). Cork (bottle stopper).)

Detailed word origin of kurk

Dictionary entryLanguageDefinition
crescendum Latin (lat)
*krei- Proto-Balto-Slavic (ine-bsl-pro)
*krei- Proto-Baltic (bat-pro)
adrenal cortex English (eng) (anatomy) The outer portion of the adrenal glands that produces hormones essential to homeostasis.
*kr- Proto-Indo-European (ine-pro)
sincerus Latin (lat) Clean, pure, sound.. Genuine, sincere.. Real, natural.. Uninjured, whole.
corticis Latin (lat)
corcho Spanish (spa) Cork (bark of the cork oak). Cork (bottle stopper).
kurk Dutch (nld) Cork (material). Cork (of a bottle).

Words with the same origin as kurk

Descendants of *krei-
concurreren effect evolueren examen excursie executie gastheer haard harnas heer heerlijk heerschappij herberg hert hertog jongeheer koers krant mijnheer rap rapen roep roepen roeping
Descendants of adrenal cortex
debiel decoderen decolleté decreet definitie definiëren delirium dementie demonstratie demonstreren deportatie deporteren derogeren design editie excuseren exordium experiment obesitas