landingsbaan etymology

Dutch word landingsbaan comes from Dutch landing, Dutch baan, Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of landingsbaan

Dictionary entryLanguageDefinition
landing Dutch (nld) Landing, touchdown of an airplane or any other airborne object. The act of disembarking a ship, particularly in military contexts.
baan Dutch (nld) A job, professional occupation. A road, way, path. A track, lane.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
landingsbaan Dutch (nld) A runway, landing strip.

Words with the same origin as landingsbaan

Descendants of baan
banenpool
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring