levensbelang etymology

Dutch word levensbelang comes from Dutch belang (Importance, significance. Interest, concern.), Dutch leven ((intransitive) to live Life.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of levensbelang

Dictionary entryLanguageDefinition
belang Dutch (nld) Importance, significance. Interest, concern.
leven Dutch (nld) (intransitive) to live Life.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
levensbelang Dutch (nld) Vital importance.

Words with the same origin as levensbelang

Descendants of leven
beleefd belever beleving herleving leefgemeenschap leefloner leefloon leefstijl leeftijd leeftijdsgrens leefwijze nalever naleving
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring