levensbelangrijk etymology

Dutch word levensbelangrijk comes from Dutch belangrijk (Important.), Dutch leven ((intransitive) to live Life.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of levensbelangrijk

Dictionary entryLanguageDefinition
belangrijk Dutch (nld) Important.
leven Dutch (nld) (intransitive) to live Life.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
levensbelangrijk Dutch (nld) Vitally important.

Words with the same origin as levensbelangrijk

Descendants of leven
beleefd belever beleving herleving leefgemeenschap leefloner leefloon leefstijl leeftijd leeftijdsgrens leefwijze nalever naleving
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring