levensverzekering etymology

Dutch word levensverzekering comes from Dutch verzekering (Assurance. Insurance.), Dutch leven ((intransitive) to live Life.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of levensverzekering

Dictionary entryLanguageDefinition
verzekering Dutch (nld) Assurance. Insurance.
leven Dutch (nld) (intransitive) to live Life.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
levensverzekering Dutch (nld) Life insurance.

Words with the same origin as levensverzekering

Descendants of leven
beleefd belever beleving herleving leefgemeenschap leefloner leefloon leefstijl leeftijd leeftijdsgrens leefwijze nalever naleving
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring