levensvorm etymology

Dutch word levensvorm comes from Dutch vorm (Form, shape.), Dutch leven ((intransitive) to live Life.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of levensvorm

Dictionary entryLanguageDefinition
vorm Dutch (nld) Form, shape.
leven Dutch (nld) (intransitive) to live Life.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
levensvorm Dutch (nld) Lifeform.

Words with the same origin as levensvorm

Descendants of leven
beleefd belever beleving herleving leefgemeenschap leefloner leefloon leefstijl leeftijd leeftijdsgrens leefwijze nalever naleving
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring