lokvogel etymology

Dutch word lokvogel comes from Dutch lokken ((transitive) to attract, allure, bait.)

Detailed word origin of lokvogel

Dictionary entryLanguageDefinition
lokken Dutch (nld) (transitive) to attract, allure, bait.
lokvogel Dutch (nld)

Words with the same origin as lokvogel

Descendants of lokken
lokaas lokfluit lokmiddel lokspijs verlokkelijk