meedelen etymology

Dutch word meedelen comes from Dutch delen, Dutch mede- (Co-.)

Detailed word origin of meedelen

Dictionary entryLanguageDefinition
delen Dutch (nld) (transitive) to divide, to split. (transitive) to share. (transitive, arithmetic) to divide.
mede- Dutch (nld) Co-.
meedelen Dutch (nld) To communicate, to disseminate (share information).

Words with the same origin as meedelen

Descendants of delen
bedeel bedeeldelijk bedeling deelbaar deelwoord deler indeling meedeling
Descendants of mede-
medemisdadiger medeplichtige medewerker medeweten medezeggenschap medezeggenschapsorgaan medezeggenschapsraad medezeggenschapsrecht