meningsuiting etymology

Dutch word meningsuiting comes from Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch mening (Opinion.), Dutch uiting (Expression, utterance.)

Detailed word origin of meningsuiting

Dictionary entryLanguageDefinition
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
mening Dutch (nld) Opinion.
uiting Dutch (nld) Expression, utterance.
meningsuiting Dutch (nld) Expression (of opinions).

Words with the same origin as meningsuiting

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring