mode etymology

Dutch word mode comes from Proto-Indo-European *med-

Detailed word origin of mode

Dictionary entryLanguageDefinition
*med- Proto-Indo-European (ine-pro)
modus Latin (lat) (grammar) mood, mode. Bound, limit. Manner, method, way. Measure.
mode French (fra) (grammar) mode, mood. Fashion, trend. Method, means, way, mode.
mode Dutch (nld) Fashion, trend.

Words with the same origin as mode

Descendants of *med-
amuseren gemoeten heldenmoed maat maatje maatschappelijk maatschappij mate matig medicus meetkunde meten meter meting moed moedig moeten mud muizen ontmoeten ontmoeting overmoed regelmaat regelmatig