natuurlijk etymology

Dutch word natuurlijk comes from Dutch natuur ((uncountable) nature. Character.), Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.)

Detailed word origin of natuurlijk

Dictionary entryLanguageDefinition
natuur Dutch (nld) (uncountable) nature. Character.
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
natuurlijk Dutch (nld) Naturally. Of course! Natural.

Words with the same origin as natuurlijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk