noodzakelijk etymology

Dutch word noodzakelijk comes from Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.), Dutch noodzaak (Necessity, need.)

Detailed word origin of noodzakelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
noodzaak Dutch (nld) Necessity, need.
noodzakelijk Dutch (nld) Necessarily Necessary.

Words with the same origin as noodzakelijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk