omkopen etymology

Dutch word omkopen comes from Dutch kopen ((transitive) to buy.), Dutch om-

Detailed word origin of omkopen

Dictionary entryLanguageDefinition
kopen Dutch (nld) (transitive) to buy.
om- Dutch (nld)
omkopen Dutch (nld) (transitive) to bribe, buy off, grease.

Words with the same origin as omkopen

Descendants of kopen
koophuis koopwaar koopwoning omkoper omkoperij omkoping
Descendants of om-
omcirkelen omgeven omgeving omheinen omheining omkleden omklemmen omschrijven omsingelen omsluiten omstander omvatten omwikkelen omwinden onomwonden