onafhankelijk etymology

Dutch word onafhankelijk comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch afhankelijk

Detailed word origin of onafhankelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
afhankelijk Dutch (nld) Dependent (on other for help or support). Depending (on circumstances in order to become determined).
onafhankelijk Dutch (nld) Independent Independently.

Words with the same origin as onafhankelijk

Descendants of on-
onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar