onbedoeld etymology

Dutch word onbedoeld comes from Dutch bedoelen ((transitive) to intend. (transitive) to mean.), Dutch on- (On, without Un-, in-.)

Detailed word origin of onbedoeld

Dictionary entryLanguageDefinition
bedoelen Dutch (nld) (transitive) to intend. (transitive) to mean.
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
onbedoeld Dutch (nld) Unintentional Unintentionally.

Words with the same origin as onbedoeld

Descendants of bedoelen
bedoeling
Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar