onbekend etymology

Dutch word onbekend comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch bekend ((well-)known. Familiar, trusted.)

Detailed word origin of onbekend

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
bekend Dutch (nld) (well-)known. Familiar, trusted.
onbekend Dutch (nld) Anonymous. Unknown.

Words with the same origin as onbekend

Descendants of on-
onafhankelijk onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar
Descendants of bekend
bekentenis