onbelangrijk etymology

Dutch word onbelangrijk comes from Dutch belangrijk (Important.), Dutch on- (On, without Un-, in-.)

Detailed word origin of onbelangrijk

Dictionary entryLanguageDefinition
belangrijk Dutch (nld) Important.
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
onbelangrijk Dutch (nld) Unimportant.

Words with the same origin as onbelangrijk

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar