oneindig etymology

Dutch word oneindig comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch eindig (Finite.)

Detailed word origin of oneindig

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
eindig Dutch (nld) Finite.
oneindig Dutch (nld) Infinite, boundless, endless, unlimited.

Words with the same origin as oneindig

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar