ongedaan etymology

Dutch word ongedaan comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch gedaan

Detailed word origin of ongedaan

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
gedaan Dutch (nld)
ongedaan Dutch (nld) Undone.

Words with the same origin as ongedaan

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar