ongedeerd etymology

Dutch word ongedeerd comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch gedeerd

Detailed word origin of ongedeerd

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
gedeerd Dutch (nld)
ongedeerd Dutch (nld) Unharmed, unhurt.

Words with the same origin as ongedeerd

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar