ongeluk etymology

Dutch word ongeluk comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch geluk (Happiness. Luck.)

Detailed word origin of ongeluk

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
geluk Dutch (nld) Happiness. Luck.
ongeluk Dutch (nld) (uncountable) bad luck. Accident.

Words with the same origin as ongeluk

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar
Descendants of geluk
Gelukkig Nieuwjaar