ongelukkig etymology

Dutch word ongelukkig comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch gelukkig (Luckily. Thankfully Happy. Lucky. Pleased, satisfied.)

Detailed word origin of ongelukkig

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
gelukkig Dutch (nld) Luckily. Thankfully Happy. Lucky. Pleased, satisfied.
ongelukkig Dutch (nld) Unfortunate. Unhappy.

Words with the same origin as ongelukkig

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar