ongetwijfeld etymology

Dutch word ongetwijfeld comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch getwijfeld

Detailed word origin of ongetwijfeld

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
getwijfeld Dutch (nld)
ongetwijfeld Dutch (nld) Undoubtedly, surely.

Words with the same origin as ongetwijfeld

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar