ongewoon etymology

Dutch word ongewoon comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch gewoon (Normal. Regular, ordinary, usual Simply, just.)

Detailed word origin of ongewoon

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
gewoon Dutch (nld) Normal. Regular, ordinary, usual Simply, just.
ongewoon Dutch (nld) Unusual.

Words with the same origin as ongewoon

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar