onmiddellijk etymology

Dutch word onmiddellijk comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch middellijk

Detailed word origin of onmiddellijk

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
middellijk Dutch (nld)
onmiddellijk Dutch (nld) Immediately, instantly Immediate, instant.

Words with the same origin as onmiddellijk

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar