onschuldig etymology

Dutch word onschuldig comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch schuldig (Guilty.)

Detailed word origin of onschuldig

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
schuldig Dutch (nld) Guilty.
onschuldig Dutch (nld) Innocent.

Words with the same origin as onschuldig

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar