onsterfelijk etymology

Dutch word onsterfelijk comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch sterfelijk (Mortal (susceptible to death).)

Detailed word origin of onsterfelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
sterfelijk Dutch (nld) Mortal (susceptible to death).
onsterfelijk Dutch (nld) (figuratively) unforgettable, lasting; spectacular. Immortal, not susceptible to death.

Words with the same origin as onsterfelijk

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onvermijdelijk onverwacht onzeker onzichtbaar