onzeker etymology

Dutch word onzeker comes from Dutch zeker, Dutch on- (On, without Un-, in-.)

Detailed word origin of onzeker

Dictionary entryLanguageDefinition
zeker Dutch (nld) Certain, sure. Confident, secure. Confirmed Certainly, surely. Particularly, even more unambiguously.
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
onzeker Dutch (nld) Insecure. Uncertain.

Words with the same origin as onzeker

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzichtbaar