onzichtbaar etymology

Dutch word onzichtbaar comes from Dutch on- (On, without Un-, in-.), Dutch zichtbaar (Visible.)

Detailed word origin of onzichtbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
on- Dutch (nld) On, without Un-, in-.
zichtbaar Dutch (nld) Visible.
onzichtbaar Dutch (nld) Invisible (not visible).

Words with the same origin as onzichtbaar

Descendants of on-
onafhankelijk onbekend onbelangrijk oneindig ongebruikelijk ongedaan ongedeerd ongelijk ongelooflijk ongeluk ongelukkig ongemakkelijk ongerust ongetwijfeld ongeval ongewoon onmiddellijk onmogelijk onnodig onschuldig onsterfelijk onvermijdelijk onverwacht onzeker