overheid etymology

Dutch word overheid comes from Dutch -heid, Dutch over

Detailed word origin of overheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
over Dutch (nld) About, concerning. Over (in compounds) excessively, more than. (postpositional) over (implying motion). Over, above. Passing by, going away. Remaining, left over.
overheid Dutch (nld) Public offices, government agencies.

Words with the same origin as overheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid