persoonlijk etymology

Dutch word persoonlijk comes from Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.), Dutch persoon (Person.)

Detailed word origin of persoonlijk

Dictionary entryLanguageDefinition
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
persoon Dutch (nld) Person.
persoonlijk Dutch (nld) Personal.

Words with the same origin as persoonlijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk