persoonlijkheid etymology

Dutch word persoonlijkheid comes from Dutch -heid, Dutch persoonlijk (Personal.)

Detailed word origin of persoonlijkheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
persoonlijk Dutch (nld) Personal.
persoonlijkheid Dutch (nld) Personality.

Words with the same origin as persoonlijkheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid