prachtig etymology

Dutch word prachtig comes from Dutch -ig, Dutch pracht (Splendor (US), splendour (UK).)

Detailed word origin of prachtig

Dictionary entryLanguageDefinition
-ig Dutch (nld) -ed, having (when attached to a noun preceded by an adjective that describes the noun). -y; forms adjectives from nouns.
pracht Dutch (nld) Splendor (US), splendour (UK).
prachtig Dutch (nld) Splendid, marvelous.

Words with the same origin as prachtig

Descendants of -ig
aardig afkomstig beschuldigen duizelig eeuwig eeuwigheid gelukkig grappig grondig jarig koppig moedig onschuldig prettig regelmatig rustig schattig schuldig smerig verstandig voorzichtig wanhopig zielig één