rapen etymology

Dutch word rapen comes from Proto-Indo-European *(s)kreb(h)-, Proto-Indo-European *(s)krebʰ-, Proto-Indo-European *sker-, and later Proto-Germanic *hrapjaną (To scratch; graze; make contact (with); touch.)

Detailed word origin of rapen

Dictionary entryLanguageDefinition
*(s)kreb(h)- Proto-Indo-European (ine-pro)
*(s)krebʰ- Proto-Indo-European (ine-pro)
*sker- Proto-Indo-European (ine-pro) cut, to turn, bend, to bend, turn, shear, to twist, bend, dung, manure
*hrapjaną Proto-Germanic (gem-pro) To scratch; graze; make contact (with); touch.
*rapon Old Dutch (odt)
rāpen Middle Dutch (dum)
rapen Dutch (nld) (transitive) to gather, to pick up.

Words with the same origin as rapen

Descendants of *sker-
concurreren effect examen executie gastheer haai haar haard harnas heer heerlijk heerschappij herberg hert hertog jongeheer koers krant mijnheer rap roep roepen roeping schaamhaar