rechtsstatelijk etymology

Dutch word rechtsstatelijk comes from Dutch rechtsstaat

Detailed word origin of rechtsstatelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
rechtsstaat Dutch (nld) Nation of laws, constitutional state, (state which has rule of law).
rechtsstatelijk Dutch (nld)