ringen etymology

Dutch word ringen comes from Proto-Indo-European *sker-, and later Proto-Germanic *hringaz (Curve. Ring, circle Sound, ring.)

Detailed word origin of ringen

Dictionary entryLanguageDefinition
*sker- Proto-Indo-European (ine-pro) cut, to turn, bend, to bend, turn, shear, to twist, bend, dung, manure
*(s)krengʰ- Proto-Indo-European (ine-pro) to turn, bend
*hringaz Proto-Germanic (gem-pro) Curve. Ring, circle Sound, ring.
*hringijaną Proto-Germanic (gem-pro) To ring.
*ringen Old Dutch (odt)
ringen Middle Dutch (dum)
ringen Dutch (nld)

Words with the same origin as ringen

Descendants of *sker-
concurreren effect examen executie gastheer haai haar haard harnas heer heerlijk heerschappij herberg hert hertog jongeheer koers krant mijnheer rap rapen roep roepen roeping schaamhaar