rug etymology

Dutch word rug comes from Proto-Indo-European *sker-, Proto-Indo-European *(s)krewk, and later Proto-Germanic *hrugjaz (Back. Ridge. Spine.)

Detailed word origin of rug

Dictionary entryLanguageDefinition
*sker- Proto-Indo-European (ine-pro) cut, to turn, bend, to bend, turn, shear, to twist, bend, dung, manure
*(s)krewk Proto-Indo-European (ine-pro)
*(s)krewk- Proto-Indo-European (ine-pro) to turn, bend
*hrugjaz Proto-Germanic (gem-pro) Back. Ridge. Spine.
ruggi Old Dutch (odt)
*hruggi Old Dutch (odt)
rugge Middle Dutch (dum) Back.
rug Dutch (nld) (geology) ridge. Back.

Words with the same origin as rug

Descendants of *sker-
concurreren effect examen executie gastheer haai haar haard harnas heer heerlijk heerschappij herberg hert hertog jongeheer koers krant mijnheer rap rapen roep roepen roeping schaamhaar